07 October 2008

ข้อคิดที่ได้จากคุณสมคิด ลวางกูร

ชช่วงนี้ ในครอบครัวของเรา กำลัง Crazy หนังสือดีอยู่เล่มนึง
ที่ผู้เขียนเป็นคนที่สู้ชีวิต และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม แม้ว่าจะประสบอุปสรรค ที่ตัวเขาเองเรียกว่า "หายนะ" มากมาย ไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้ง จนประสบความสำเร็จ

เพราะว่า ชีวิตของเขา มีการ "ตั้งเป้า" มาตั้งแต่อายุ 11 ปี ตามอย่างหนังสือของ เดล คาร์เนกี้ ว่าไว้ จากที่ได้อ่านในตอนนั้น ซึ่งชีวิตเขาน่าสนใจมาก
จนทำให้เราได้ข้อคิดมากมาย ตามที่พอจะนึกได้ ก็คือ 

- ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีการตั้งเป้าหมาย และเป้าหมายต้องชัดเจน และต้องมุ่งมั่น จดจ่อกับเป้าหมาย ไปจนกว่าจะสำเร็จ โดยดูจากชีวิตคุณสมคิด ที่ยึดมั่นกับเป้าหมายตลอด ตั้งแต่อายุ 11 ปี จนสำเร็จตามเป้าทั้ง 5 ข้อแรก ตอนอายุ 25 ปี ซึ่งในช่วงเวลาของการเดินทางไปสู่เป้าหมาย เขาต้องตัดสินใจหลายครั้ง และแต่ละครั้งก็จะยึดเอาเป้าหมายเป็นตัวกำหนดว่าเส้นทางไหนจะไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่า เช่น ยอมเลิกเป็นทหาร ทั้งที่กำลังรุ่ง เพื่อไปทำงานการบินไทย เพราะจะได้บรรลุเป้าหมายที่จะได้ทำงานบนเครื่องบิน 

- คนเรามีโอกาสเจอปัญหาและอุปสรรค ได้มากมายหลายครั้ง แต่ต้องจิตใจหนักแน่น มองในแง่ดี หรือ การพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ อย่างเช่นที่คุณสมคิด เจออุปสรรคมาตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่าโหดๆทั้งนั้น แต่ก็ผ่านมาได้หมด เช่น ต้องเป็นเด็กวัด ไม่มีจะกิน ต้องกินข้าวบูดแกงบูด ต้องตกต่ำเป็นพนักงานทำความสะอาดในส้วม หรือ ทำธุรกิจจนเจ๊ง ติดหนี้ถึง 5ล้าน ก็ผ่านมาจนได้ ดังนั้น เราไม่ควรย่อท้อ เวลาเจออุปสรรคหรือปัญหา เพราะเป็นเรื่องปกติที่ทุกๆคนต้องเจอ และยังถือโอกาสดีที่เราจะได้โชว์ฝีมือด้วย เหมือนอย่างที่คุณสมคิดได้กลับมาเป็นวีรบุรุษจากเหตุการณ์วิกฤตทุกครั้ง 

- เมื่อเราผิดพลาดในชีวิตไปแล้ว ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ กลับมาประสบความสำเร็จได้ ตรงนี้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของชีวิตคุณสมคิด ที่ทุกคน รวมทั้งผมด้วยสนใจ นั่นก็คือ คุณสมคิดโดดเด่นในชีวิตการทำงานมาตลอด แต่ก็จะต้องมีช่วงที่หลงผิดไปอยู่เป็นระยะเสมอ เช่น ติดหมอนวด

- การใฝ่รู้ ไม่เกี่ยงงาน ทำงานมากกว่าคนอื่นตลอดเวลา จะทำให้เราได้เรียนรู้ และทำให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต โดยจะเห็นได้ว่า ตลอดประวัติชีวิตของคุณสมคิด จะต้องทำงานหลายอย่าง แต่ทุกๆที่ คุณสมคิดจะทำงานหนักกว่าเพื่อนๆ และยังไปช่วยเหลืองานของแผนกอื่นๆทำอยุ่ตลอด จนได้เพื่อน ได้รู้จักผู้ใหญ่ ได้เติบโตในการทำงานอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่น และ นำไปสู่อาชีพต่างๆ ที่คุณสมคิดทำเงินได้มากมาย 

0 comments:

Post a Comment